Norsk Ordbok 2014 layout  

Otprp 37,2001-02: Ot.prp. nr. 37 (2001-2002) Om lov om endringar i lov 13. juni 1980 nr. 35 om fri rettshjelp

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 15.02.2002

Av i alt 818 ordformer var 27 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1493777egenandelskrav1
1493780eigendelsordninga10
1493783forsørgingsbyrda15
1493773grunnandel1
1493774grunnandelen3
1493758grunndel13
1493779grunndelen15
1493767hologaland1
1493762jussformidlingen10
1493763jusshjelpa12
1493782kostnadsbruken1
1493757rettshjelpa57
1493764rettshjelpskontoret8
1493761rettshjelpslova102
1493760rettshjelpsmeldinga9
1493769rettshjelpssaker12
1493768rettshjelpstilbodet10
1493771rettsrådssakene2
1493776sakførselssak3
1493772sakførselssakene4
1493766sakførselssaker14
1493770straffekrav2
1493775tilleggsandel1
1493778tilleggsandelen1
1493784tilleggsdelane1
1493781tilleggsdelar1
1493759tilleggsdelen12