Norsk Ordbok 2014 layout  

Otprp 114,2001-02: Ot.prp. nr. 114 (2001-2002) Om lov om endring i lov 12. juni 1987 nr. 56 om Sametinget og andre samiske rettsforhold (ny organisering av arbeidet for samiske språk)

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 30.08.2002

Av i alt 741 ordformer var 27 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1493502adminstrasjonsprega1
1493498avdelingsstruktur1
1493517fleirtalsformuleringa1
1493505høyringsinstansanes13
1493510kommunemeiner2
1493516lovforvaltning1
1493520omorganiseringsvedtak1
1493521organisasjonstruktur1
1493519prinsippmeldinga2
1493494proposisjonens10
1493518rapporteringsordning11
1493504realitetsmerknader14
1493509reindriftsterminologien1
1493508samelovas1
1493495samelovens8
1493497sektoransvarleg1
1493501språkavdeling4
1493507språkfaglig1
1493496språkregler4
1493499språkstyre5
1493500språkstyret2
1493506tromsøviser1