Norsk Ordbok 2014 layout  

Stprp 89,2000-01: St.prp. nr. 89 (2000-2001) Om trygdeoppgjeret 2001

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 18.05.2001

Av i alt 659 ordformer var 48 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1493310attføringsstønader15
1493315attføringssøkjar4
1493295avgrensatil2
1493273drøftingsmøta5
1493296etterlatnepensjon19
1493299heimestyrkepersonell22
1493312hushaldsutgifter17
1493304krigsfartstillegg18
1493305krigsfartstillegget12
1493298krigspensjonering48
1493302krigspensjoneringa18
1493301krigspensjoneringen2
1493314levekostnadsfaktor6
1493316levekostnadsfaktoren20
1493284lønsoverhenget3
1493279minstepensjonistektepar6
1493287nettopensjonsdekningsprosent5
1493311omprioteringer1
1493313sjablonberekna6
1493317sjablonbereknast2
1493292skatteavgrensingsregel14
1493297skatteavgrensingsregelen28
1493276statspensjonane27
1493321stønadsbeløp9
1493289særtilleggssatsane2
1493300tilleggslova5
1493288yrkesinntekt10