Norsk Ordbok 2014 layout  

Stprp 66,2000-01: St.prp. nr. 66 (2000-2001) Om endringar på statsbudsjettet for 2001 under kap. 410 Herads- og byrettane og under kap. 440 Politi- og lensmannsetaten

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 30.03.2001

Av i alt 230 ordformer var 3 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1493148dommarfullmektigstillingar2
1493149saksavvikling6
1493146straffesakskjeda14