Norsk Ordbok 2014 layout  

Stprp 56,2000-01: St.prp. nr. 56 (2000-2001) Om samtykke til deltaking i ei avgjerd i EØS-komiteen om endring av protokoll 31 i EØS-avtala om EFTA/EØS-statane si deltaking i Fellesskapet sitt program for audiovisuell industri (MEDIA Plus 2001-2005)

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 16.03.2001

Av i alt 572 ordformer var 24 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1493041assosieringsavtalar1
1493030europarlamentet1
1493045fjernsynsmiljøa1
1493028fjernsynssektoren2
1493039forvaltingsprosedyren1
1493035manuskriptutvikling6
1493034mediaprogrammet1
1493050medieformål9
1493051medieprogrammet2
1493036multimediateknologi2
1493042notifikasjonar2
1493031programindustrien1
1493047rettleiingskontor8
1493038rådsvedtaka1
1493044samproduksjonane1
1493033tredjestatane1
1493037ulikestatane1
1493049utgiftar10