Norsk Ordbok 2014 layout  

Stprp 29,2000-01: St.prp. nr. 29 (2000-2001) Om endringar på statsbudsjettet for 2000 under kapittel administrerte av Utanriksdepartementet

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 17.11.2000

Av i alt 512 ordformer var 12 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1492893aidstiltak1
1492898flyktningeutgiftene2
1492891meirbehova1
1492900utanriksdepartmentet3
1492888utanriksforvaltning21
1492892utviklingskatastrofe1