Norsk Ordbok 2014 layout  

Stprp 1-1,2000-01: St.prp nr. 1 Tillegg nr. 1 (2000-2001) FOR BUDSJETTERMINEN 2001 Endringar på statsbudsjettet 2001, Statens nærings- og distriktsutviklingsfond - harmonisering av utlånsordningane under tidlegare Statens landbruksbank

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 10.11.2000

Av i alt 334 ordformer var -1 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ