Norsk Ordbok 2014 layout  

Stprp 17,2000-01: St.prp. nr. 17 (2000-2001) Om samtykke til godkjenning av avgjerd i EØS-komiteen nr. 80/99 av 25. juni 1999 om endring av vedlegg VI om trygd til EØS-avtala

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 17.11.2000

Av i alt 474 ordformer var 23 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1492354attlevandepensjon14
1492356dobbeltregulering6
1492351eøf50
1492362fondsbaserte1
1492371forskriftsføresegner13
1492366føretakspensjonslova21
1492359pensjonstakarar1
1492357pensjonstakaren1
1492350rådsforordning118
1492368skattefavorisert3
1492361skattefavoriserte5
1492355tryggingsordningar1