Norsk Ordbok 2014 layout  

Stprp 16,2000-01: St.prp. nr. 16 (2000-2001) Endringar på statsbudsjettet for 2000 under Barne- og familiedepartementet

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 17.11.2000

Av i alt 445 ordformer var 12 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1492341adopsjonsstøtte3
1492340barnetrygdsatsar2
1492347forbrukarinformasjonen1
1492346forbrukarpolitiske13
1492343løyvingsbehov9
1492336meklingsinstansar2
1492338meklingskorps3
1492337meklingskorpset5
1492344saksvolumet4
1492339salærforskrifta2
1492342utanlandsadopsjonar6