Norsk Ordbok 2014 layout  

Otprp 67,2000-01: Ot.prp. nr. 67 (2000-2001) Om lov om endringar i lov 3. februar 1961 om ansvar for skade som motorvogner gjer

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 20.04.2001

Av i alt 1422 ordformer var 135 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1485896andrevoterande14
1485928ansvarsreglane5
1485977asvarar1
1485955attsøkjing2
1485957attsøkjingskravet1
1485953attsøkjingsrett4
1485892avkortingsspørsmålet1
1485897avkortingsvurderinga2
1485964betalingsmottageren1
1485939bilansvar1
1485853bilansvarslov1
1485855bilansvarslovas1
1485978bsvarar1
1485915direktivstrid1
1485882direktivstridig2
1485924direktivtolking2
1485891domstolsskjønet1
1485874erstatningsansvarsordning1
1485919erstatningsansvarsordninga3
1485922erstatningsansvarsordningen1
1485920erstatningsregelen3
1485850finanger2
1485878forsikringi1
1485876forvoldes1
1485872fællesskabsrettens1
1485947førargruppene1
1485945førargrupper1
1485944førarregelen1
1485875gjeldefor1
1485852høringsfråsegnene36
1485967justisnemnda12
1485943kjørerden1
1485899leddinneheld6
1485885ledds1
1485969lovforarbeid5
1485938lovhistoria2
1485871medlemsstaterne1
1485890medverkingsomgrepet2
1485881medverkingsregel2
1485845medverkingsregelen7
1485904medverkingsspørsmålet1
1485912medverknadsregelen2
1485914medverknadsspørsmålet1
1485877motorkøretøjer1
1485895motorvognansvaret1
1485894motorvognansvarskomiteen1
1485966motorvognansvarskomitéen1
1485856motorvogndirektiva13
1485907motorvogndirektivene1
1485859motorvogndirektivet1
1485950motorvognforsikringsdirektiv1
1485848motorvognforsikringsdirektiva15
1485861motorvogntrygding3
1485910nygaardhar1
1485929nygaardreiser1
1485867oppgjersordning23
1485934persongruppene4
1485937personkategorien1
1485857plenumsdom2
1485879plenumsdommen7
1485854politidistriktsyner1
1485975premiefastsetjinga3
1485956promillekøyringstilfella1
1485958promilleregelen1
1485889promilletilfella1
1485898promilleulykkene1
1485941regressansvar3
1485960regressansvaret2
1485961regressansvarleg2
1485970regressføresegna1
1485965regresskravene1
1485968regressomgrepet1
1485959regressreglane5
1485973regressreglar2
1485862rådsdirektiv314
1485893rådsegna1
1485888skadebotkravet12
1485923skadebotrettslege1
1485880skadebotsrettsleg1
1485884skadeforsikringgir1
1485971skadelidarar1
1485972skadelidargrupper1
1485901skadelidarsida2
1485843skadeliden19
1485911skadelidnes2
1485883skadeserstatningslova8
1485952skadetidspunktet3
1485886skadevaldarsida4
1485935skyldgrunnlag6
1485846særregelen21
1485963tilbakesøkningskrav1
1485927tingskade6
1485908tingskader1
1485933tjueritilfella1
1485909trafikkforsikrer2
1485936trafikkforsikringforeninga1
1485940trafikkforsikringsforeninga1
1485976trafikktrygda1
1485916trafikktrygdar5
1485905trafikktrygdarane1
1485844trafikktrygdaren31
1485925trafikktrygding2
1485866trafikktrygdinga11
1485868trafikktrygdingsforeiningane1
1485949trafikktrygdingsordninga1
1485962trepartskonstellasjon1
1485906tromsøuttaler1
1485921trygdingsregelen1
1485951tvilsrisikoen1
1485847utrygda9
1485873utviklingstrin1
1485858vegdirektoratetmeiner1
1485946vognførarar5
1485942vognførarensrettsstilling1