Norsk Ordbok 2014 layout  

Firda 2005: Firda 2005

Sjefredaktør: Jan Atle Stang

Firda Media AS, 6801 Førde 2005

Av i alt 576 ordformer var 38 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1294282aerobikk2
1294290albumene26
1294293almbum1
1294259bcg5
1294277beinskjørhet12
1294281bmd3
1294261burvald1
1294280density3
1294266fagopplæringen1
1294270framstøtet4
1294291glemmebogen3
1294262helseforebyggende3
1294271innskrenkninger2
1294287kjukken3
1294263kreftarbeidet1
1294257kreftvaksinen10
1294284kreuzpaintnter1
1294260legemiddelselskapet17
1294267lærlingeinntaket1
1294269lærlingeordningen1
1294288nasjonalrocker1
1294272nedleggelser16
1294264prosjektlederen12
1294286rockeveteranen3
1294256senhøsten5
1294278sikkelig1
1294255snussalget3
1294279spaserturer5
1294276studieretningene3
1294275studieretninger3
1294273tiltrekkelig1
1294258trippelvaksine3
1294268utdanningsmyndigheter1
1294274vekstområdene1
1294265yrkesfaglig8