Norsk Ordbok 2014 layout  

Ø.Vignes.M-3MS 1988: MATEMATIKK 3MS

Erstad, Gunnar

Nynorsk Aschehoug, Aurskog 1988

Av i alt 28471 ordformer var 645 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1164375*definisjonen1
1164727andreakse1
1164713andrebeinet4
1164620andregradsfunksjon1
1164630andregradslikning1
1164550andrekoordinaten5
1164575antiderivere2
1164643antideriverer2
1164883antiderivert6
1164486argumentakse8
1164348argumentverdi4
1164349argumentverdien11
1164636asymptotar1
1164612asymptote3
1164625aukingane7
1164407avlesingar1
1164439bakterietalet2
1164840bca1
1164879bdc1
1164686bogegrad1
1164687bogegradar1
1164589bokføringsdag1
1164523briggske2
1164479bråstoppe8
1164748bx2
1164580byrjigna1
1164743cosinusfunksjon1
1164665cosinusfunksjonen8
1164859cosinussetninga3
1164737cosinusverdi4
1164730cosinusverdiane2
1164831cosinusverdien1
1164739dcos1
1164352definisjonsmengd5
1164355definisjonsmengda17
1164464definisjonsmengdene1
1164922definsjonsmengda1
1164967delintervall2
1164968delintervalla1
1164536derfinisjonen1
1164555derivasjonsregelen3
1164387derivasjonsreglane1
1164393deriver4
1164388deriverbare2
1164445derivere11
1164411derivert5
1164417derivertverdiar2
1164544desimalbrøkar1
1164420df=1
1164404differenseiningsinntekt1
1164401differenseiningskostnad1
1164402differenseiningskostnaden5
1164903differenskostnaden1
1164574doblingstid2
1164572doblingstida3
1164711dreieretning1
1164709dreieretningane2
1164644dx8
1164926einignar1
1164719einignssirkel1
1164403einingskostnaden5
1164718einingssirkel3
1164721einingssirkelen7
1164917einskildsummane1
1164343eksamensstoff1
1164517eksponentialfunksjon5
1164515eksponentialfunksjonen4
1164427ekstremalverdi2
1164426ekstremalverdiane1
1164419ekstremalverdiar4
1164565ekx2
1164606etterskotslån1
1164597etterskotsrente5
1164754faseforskyvd2
1164948femårsintervall1
1164952femårsklassane1
1164941femårsklassen2
1164450fiskeforedlingsfabrikk3
1164449fiskeoppkjøpar2
1164871flerhand1
1164933fordelingsfunksjonar1
1164951fordelingskurva7
1164936fordelingskurve3
1164338fordjupingsstoff1
1164389forteiknslinje1
1164422forteiknsskjema4
1164473forteiknsskjemaet1
1164451frosenfisken2
1164490funksjonsakse1
1164347funksjonslæra1
1164334funksjonslæredelen1
1164463funksjonsnemningar2
1164769funksjonstastane1
1164663funksjonstasten1
1164510funksjonsteikna1
1164406funksjonstilveksten1
1164613funksjonstypar1
1164614funksjonstype1
1164570funksjonsvedien1
1164443funksjonsverdiar3
1164365funksjonsverdien8
116437921
1164435f´´1
1164726førsteakse1
1164712førstebeinet2
1164513førstegradsfunksjonar1
1164775førstekoordinat1
1164442førstekoordinaten6
1164381gjennonsnittlege1
1164698gradtal1
1164500gragane1
1164825gragfen1
1164397grenseinntekt2
1164398grenseinntekta3
1164905grensekostnadsfunksjonen1
1164377grensestilling1
1164357grensevediane2
1164815grunnmengda3
11645123
1164608halveringshøgd1
1164496halveringslinja3
1164587halvårsrente1
1164588halvårsskifte1
1164918heiltalege1
1164596heilår1
1164604heilårslån1
1164599heilårslånet1
1164934histogram2
1164935histogrammet5
1164930hjelpekurva1
1164923hjelpekurve1
1164839hjelpeline1
1164848horisonttallinja1
1164657hosliggjande5
1164680indekstal4
1164584innskotskontoen1
1164399inntektsfunksjonen5
1164959inntektsintervall3
1164956inntektsintervallet5
1164970inntektsklassen1
1164637integrala4
1164881integralrekning6
1164887integralrekninga3
1164895integrealet1
1164884integrerbar2
1164788intervalelt1
1164913investeringsgfunksjon1
1164826itnervalla1
11644871
1164924kaldstarten1
1164911kapitalauke3
1164656katetar1
1164658kateten2
1164641kjerneregelen1
1164938klassebreidda2
1164436knekkpunkt5
1164505knekkpunkta1
1164822komplementvinkelen1
1164685konjunkturtendensar2
1164916kontantsum5
1164497koordinataksane3
1164361kostnadsfunksjonane1
1164907kostnasdauken1
1164937kruva1
1164410ksotnaden1
1164414kurvedelane1
1164412kurvegreinene1
1164441kvadratrotfunksjonen3
1164678kvardager1
1164731kvardant2
11643847
1164679lagerbehaldninga7
1164720lengdeeininga1
1164672lengdeeiningar3
1164850likebeint4
1164535logaritme1
1164520logaritmefunksjon3
1164341logaritmefunksjonar9
1164516logaritmefunksjonen2
1164628logaritmelikning2
1164531logaritmerekning1
1164528logaritmerekninga4
1164533logaritmetabell2
1164790lommerekanren1
1164780lommerkenaren1
1164601lånetakaren4
1164600låneterminen1
1164598lånetilbod4
1164971lønnstakarorganisasjon2
1164470matmeltingsprosessen1
1164482mengdeakse2
1164424minimalverdi5
1164423minimalverdiar1
1164633minimalverdien3
1164607mmhg1
1164621modellfunksjonane1
1164912momental1
1164380monotonieigenskapane6
1164635monotonieigenskapar1
1164391monotonieigenskapene1
1164764måandene1
1164755månadjan1
1164765månadstemperaturane4
1164534napiers2
1164345oppgåvesamling1
1164339orienteringsstoff1
1164448polynomfunksjon1
1164446polynomfunksjonar1
1164640potensfunksjon2
1164485prisaksen1
1164484prisfunksjonen3
1164925produkserer3
1164904produksjonsintervall2
1164471produksjonsverdiar3
1164394produktregelen1
1164367pukkellaks12
1164659pytagoreiske9
11646232
1164688radiantalet3
1164910realinvestering1
1164896reknearbeid1
1164897rekneprosessen1
1164530reknestaven1
1164966rektangelarealet1
1164953rektangelhøgda1
1164942rektangelhøgdene1
1164920rektangla2
1164595rentebetalingar8
1164585rentesummar1
1164545rotuttrykk1
1164337rvo2
1164562salsprognosen4
1164336samfunnsfaglinja1
1164885sba10
1164376sekanten4
1164684sesongvariasjonane5
1164666sinusfunksjonen9
1164867sinusproporsjonen3
1164860sinussetninga3
1164870sinusverdiar1
1164835sinusverdien1
1164696sitlt2
1164586spesialordninga5
1164728staaden1
1164552stignignstalet1
1164415stigningstal2
1164914t=3
1164849takbreidda1
1164529taluttrykk3
1164648tangensfunksjonen6
1164416tangentstillinga1
1164573tidseiningar3
1164483tilbodsmengd1
1164906tilnærmignsverdi1
1164390tilnærmingsverdi14
1164632tilnærmingsverdiar4
1164395tilnærmingsverdien1
1164921tilnærminsverdien1
1164538titalsystem1
1164579toår1
1164649trekantmåling1
1164837trekantrekning1
1164342trigonometrien2
1164622trykkskilnad1
1164611undesøkje1
1164947utjamningskurve2
1164816uttrkket2
1164459u´x3
1164362vareeiningar4
1164740vcos1
1164677vekerytmen1
1164634veksane2
1164566vekstfaktoren2
1164370vekstfarten19
1164576vekstne1
1164371vektauka1
1164431vendetangent2
1164437vendetangentar1
1164438vendetangenten1
1164465verdimengd4
1164425verdimengda7
1164581verkelegge1
1164710vinkelmarkeringane1
1164691vinkelmålet1
11643862
1164396x=1
1164833xedtan1
1164372xf14
1164969xk2
1164639xn12
1164369xxt5
1164511x´y1
11644561
1164458y´u4
1164457y´x5
1164569|p|1
1164455´=1
1164824´eksisterer1
1164828´er1
1164834´kan1
1164829´varierer1
1164827´vere2
1164619årsresultata8