Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1977:9: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1977

Av i alt 470 ordformer var 42 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
988464botnreiskap4
988431bølgjeeffekten1
988433bølgjeenergien11
988442bølgjeenergiforsking1
988443bølgjeenergiforskinga1
988466bølgjekraftressursar1
988438bølgjekraftverk26
988440bølgjemaskinar1
988460effektstorleik1
988450eksperimentalfysikk1
988435energikonsentrasjonen1
988457energiopptaket2
988426energitilgangen8
988429energitransporten2
988459flottørar3
988463flottøreiningane1
988453flottøren5
988461flottørrekkjene1
988462flottørsystemet1
988447flåtesystemet2
988430forplantingsretning1
988439havbølgjene1
988448høgtrykkstank2
988449høgtrykkstanken2
988467industrimessig1
988441industriplan2
988432instrumentmålingar1
988444luftdrivne7
988446luftturbinen2
988451lågtrykkstank1
988454lågtrykkstanken2
988458maksimalisert1
988434nytteenergi2
988425nøkkelressurs3
988455peltonturbinen1
988465prøvekraftverk1
988427saltgradientar1
988437utnyttbare7
988436vindeffekten1
988428vindområdet1
988445væskeflata5
988452væsketrykket4