Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1977:8: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1977

Av i alt 1167 ordformer var 40 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
988106akselbreidd1
988109arbeidsmarknadsproblema1
988084depresjonstendensen1
988089fellesmarknader1
988116gjennomprøvast1
988107grensevegar1
988108importvarane1
988120initiativlause1
988102järnverk1
988087konjunktursyklusar2
988086konjunkturvariasjonar2
988112kroppsarbeidarane2
988113lønsskilnaden13
988095maginotlina1
988094maginotline1
988090maginotliner1
988114menneskelukke1
988104miljøkravet4
988118minimumslønene2
988122nytteløyse1
988097nøkkelindustri1
988096panserforsvarslina1
988105sentrallager5
988103sentrallageret5
988088skattetrøyttleik1
988101skipsverftarbeidarane1
988117skolestell4
988115spørsmålsteikna2
988121sysselsetjingspolitikk8
988119syttenåringar5
988093tekstilarbeidsplassane1
988099tonnasjemengda1
988110ungdomsarbeidsløyse1
988085utviklingskurver1
988083valutasystemet2
988100åtvarende1