Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1977:7: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1977

Av i alt 696 ordformer var 37 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
987853buffaloen1
987848bustadsområde3
987844cather1
987845commager3
987837eventyrarsinnet1
987824farmarbeid1
987835herligheten6
987827høgskulegrad1
987842immigranttypen1
987846indianarproblematikken1
987829kulturbodskapen1
987828kulturspreiaren2
987839manitou4
987857meltingpot1
987822nordlandsfiskaren1
987836nybyggjarens1
987858nybyggjarserien1
987856pionérserien1
987834pionérsoga1
987847pionéråra1
987855settlerromanen1
987838slettelandskapet1
987841trugsmal1
987833utvandrarmennesket1
987823verkleggjere2
987840vondtlyndt1
987843willa1