Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1977:7: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1977

Av i alt 667 ordformer var 58 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
987639carnation1
987623cimmyt6
987628consultative8
987619dvergkornslag1
987631dvergkveiten1
987641forbruksprisar5
987651foredlingsprodusentar1
987605gjevarnasjonane1
987617hungersåra2
987622improvement2
987603irri3
987601jordbruksekspertar2
987624jordbrukseksperten2
987615jordbruksøkonomen1
987643kveitedyrkarane1
987598kveiteslaga1
987625landbruksbransjen1
987637landbruksfirma2
987649landbruksforskarar1
987650landbruksforskingsmiljøet1
987648landbrukshøgskular1
987608landsbrør1
987611lerza1
987593malnutrition1
987620matslaget1
987627matvareeksporten1
987618matvareøkonomien2
987646mirakelkornet1
987645nedbørsprognosar1
987609oppløysingsprosessen1
987607pentagonrapporten1
987640pineapple3
987630regjeringsrepresentantar2
987606reklamesendingar5
987595sveltedød1
987599såkornslaga1
987616terelman1
987638utviklingsbankane29
987626valutakrise5
987634vasstilførsler1
987633vokstertilhøve1