Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1977:6: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1977

Av i alt 613 ordformer var 32 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
987348arbeidarbustad3
987364arbeidstvistane1
987347bedriftsbustad1
987349betjeningsbolig1
987378bustadproblema3
987362bustadstypar1
987356bustadundersøking1
987367bustadutleiga1
987371byggjeplikt1
987352bygselsmannen1
987359familiehusværa1
987354gardsarbeiarar1
987363hotellova1
987373husmannens1
987351husmannsbustad1
987360husmannsbustadene1
987357husmannsbustader6
987346husmannskontraktar17
987366husmannskontrakten1
987374husordensreglar2
987377innflyttarungdommen1
987375inspiserast19
987376kontraktsvilkår9
987369leigeforholda6
987350leigeforma1
987353levandegjering2
987372låneordning79
987368totaltilgangen1
987355trælehald6
987370velferdsoppgåver22