Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1977:6: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1977

Av i alt 929 ordformer var 45 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
987209antibyråkratikampanjen1
987230avdrifta2
987207bestent2
987239confucist1
987232føregangskommunen1
987217føregangsmannen1
987205gjenoppdukking1
987227jordbrukskonferansen1
987221karakteristakkane1
987231landbrukskonferansen6
987222leiarparet2
987204likevektig1
987238meiningsfelagane1
987224mintoff1
987211politibyrået1
987248prinsippformuleringar1
987206raudegardistane3
987214rebellane3
987215revolusjonskomitéen1
987220sjovistiske1
987216tohovda2
987234tsinghua1
987228universitetsdebatten1
987233universitetsudanninga1
987237utskjellingane3
987236venstreavvikarane1