Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1977:4: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1977

Av i alt 373 ordformer var 24 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
986287forarmende1
986289interpellanten5
986286interpellasjonsdebatten4
986291kryssingsformer1
986303liberaliseringsvedtaket1
986298morsmålspedagogar2
986299morsmålundervisninga1
986293normeringsproblem3
986296rettskrivingsnemnder2
986306rettskrivingssystem4
986285rettskrivingssystemet13
986295skriftmålsopplæring2
986302skrivelæringa1
986292språknemnds2
986294språktvang4
986300standarddialekt1
986297talenorm4
986290vedtekene1
986307vrangførestillinga1
986301wiggens1