Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1977:3: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1977

Av i alt 498 ordformer var 68 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
985839ammoniumsulfat1
985799avfallsdyngje2
985806edelgassen1
985802energiflaumen2
985862ferskvassfisken4
985860fisketomme5
985866fisketomt4
985816flatevidda20
985845forbrenningsteknologi1
985842forsurande4
985846hydrogensulfidkjelder1
985830jamvekter1
985809koldioksyd10
985812koldioksydinnhaldet4
985815koldioksydmengda1
985865krakatao1
985867krigsreportasjen1
985827lystgassproduksjonen1
985813milliondel1
985843milliondelar2
985853måleprogram4
985848nitrogenbindingane1
985826nitrogenkrinslaupet2
985847nitrogenoksydkjelder1
985854nøytraliseringsevna1
985835oksyderte2
985814oljelager8
985801oljemengder7
985821ozonet7
985822ozonmengda3
985823ozonproduksjon1
985824ozonøyding1
985856plommesekkyngelen1
985852pollutants1
985849røykfanene1
985837salpetersyre19
985858saltfattig4
985857saltkonsentrasjon6
985859saltrik1
985861skogvoksteren1
985818skymengda1
985803solenergiflaumen1
985808strålt4
985832svovelbindingar1
985844svoveldioksyd12
985855svovelnedfallet4
985841syrene6
985863temperaturfall7
985800tempoplanar1
985819termostatkontroll1
985807varmestråling9
985817vassdampinnhaldet1