Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1977:10: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1977

Av i alt 371 ordformer var 30 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
984730attergangarstilt1
984710aurstilla1
984733bokstaveringar1
984719forlagsfunksjonærar1
984717forlagskulissane1
984709gravkant1
984711gravsannt4
984712gravsant2
984728klangverdien2
984734korrektursider1
984708lognskogen1
984725maalskarp1
984726målkoryfear1
984727rettingskostnaden1
984729rettskrivingsavvik1
984721rimverke1
984731rømdenn1
984707sitatene5
984718skolemeistrar1
984714talatrasta1
984713talatrasten2
984706timann4
984722tyttel1
984724umattrettinga1