Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1977:10: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1977

Av i alt 533 ordformer var 39 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
984599fiskerikommunane3
984607forklaringsfaktoren3
984593heiltidsfiskarar3
984602industrikommunane7
984588kommunetypane1
984596konjunkturutsette15
984594kystperiferi1
984582motstandområde1
984591næringssamansetnad1
984592primærnæringskommunar4
984609primærnæringsprosenten2
984608regresjonsanalyse1
984610regresjonsanalysen1
984577røystestyrken1
984614samfunnsvitskapelegforsking1
984597skogbrukskonununane1
984612småindustrien6
984600søsterorganisasjonar6
984576tettbebyggelser1
984606valgforbunds1
984575valgnattens1
984589vestlandspietismen1