Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1975:9: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1975

Av i alt 834 ordformer var 100 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
984198affektbetona1
984141akademiordboka1
984181bausinger1
984214bokforretningar1
984209bokmarknadsforsking1
984172brugslitteratur1
984153carit1
984190civilisations2
984192dehn1
984137distribusjonsmåten1
984212distribusjonsundersøkinga1
984201erstatningsreligiøs1
984135forbrukslitteratur2
984147forskingstradisjonar3
984162forsumper3
984185fortolkningsmæssig1
984184fortolkningsmæssigt1
984150fortærsket1
984225forventningsholdning1
984197fritidslektyren1
984203germanistane1
984205germanistens1
984157gero1
984164glansbilledagtigt1
984187grænsebekræftende1
984186grænsebrydende1
984133infralitteratur1
984168interesseløs1
984134kjøkkentrapplitteratur2
984171klassificeret1
984166kleresi1
984180klisjéfylt7
984218kommunikasjonsapparat1
984226konfirmative2
984131konformlitteratur1
984161konsumeres3
984211konsumpsjonsforholda1
984216konsumpsjonssida2
984206kreuzer77
984152kvantitetsforfattarar1
984145kvantitetslitteratur1
984223lesarrolle2
984149litteraturbetragtning1
984159litteraturleksikonet1
984163læsernes1
984130marginallitteratur1
984228massebehov2
984220masseutbreiing1
984146massmarknadslitteratur1
984213meldarverksemd1
984144nedvurderast1
984170nedvurderet1
984191omfortolke1
984132paralitteratur1
984167potentielle1
984194privatmenneskelege1
984196privatrolle1
984217radioteori1
984219reproduksjonsmåtar2
984221resepsjonsforskinga1
984222rezeptionsverhalten1
984224samfunnsbestemte1
984140schendas1
984176slagertekstar1
984179småtrykk2
984195sonderinga1
984188sonderingen2
984210sosialhistorieforsking1
984199sosialiseringsprosess3
984183stereotypen6
984129sublitteratur1
984136symptomlitteratur1
984229systemfiendslege1
984215tobakksbutikkar1
984154trivialforskaren1
984204trivialforskinga1
984173trivialgenrane1
984182trivialklisjéen1
984148triviallitteraturgranskinga1
984175triviallyrikk1
984139trivialroman1
984160trivilallitteratur1
984189uafladeligt1
984227undertrykkingar1
984165vrængbillede1
984169værdinormer1
984158wilpert1
984202ytingssamfunnet1
984200ønskeoppfyllande1