Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1975:8: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1975

Av i alt 822 ordformer var 59 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
983708afrikanistas1
983724anp18
983758arbeidarkomitéar1
983709arriaga9
983727banknasjonaliseringane1
983704beja1
983705caetanos2
983717carvalho27
983722cde1
983747cunhal1
983735fec2
983739folkedemokratane2
983707forsvarskostnadene2
983742fsp3
983718generalstabsjef3
983755gullreservane2
983756høgrekuppet1
983757jordbruksreforma2
983711krigskostnadene3
983728kuppfreistnaden1
983714kurstida3
983733lci3
983753lisnave1
983740maoistgruppene1
983751maoistpartia1
983734maoistpartiet3
983752monarkistpartiet1
983719nasjonalinntektene2
983702nasjonalistopprøret1
983716otelo2
983725pepsodent2
983703pide3
983736pup2
983713regjeringsdekret1
983760renascenca1
983749revolusjonsråd6
983715samordningskomité1
983738sentrumsdemokratane2
983723sjumannsjunta1
983730sjumannsjuntaen1
983712soldattalet2
983744statsmonopolkapitalismen1
983710sympatitelegram1
983737udp4
983745valfronten2
983754valutainntektskjelda1