Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1975:7: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1975

Av i alt 939 ordformer var 47 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
983284arbeidsutgifter3
983273arealgrunnlag5
983292bensintørst3
983271berøy1
983305bondelagsmøte2
983306bruksplikt1
983275brødkom1
983278disponenttittel1
983283driftsplanen19
983280driftsplanleggjar6
983302fjøskontrollen3
983298gardbrukaremne1
983296gardbrukarfamilien1
983286gardsverdien1
983285grannegard2
983281hovudgrøda1
983276husdyrbonde4
983277husdyrbonden4
983279husdyrspesialist1
983311høgerud1
983293høysvans3
983303jordbruksferie1
983299jordbruksinteresserte1
983314jordbruksstatistikken3
983304kommnunale1
983301kontrollassistent3
983290kormno1
983274levekraftige4
983297lærarinnejobben1
983282maskindrift3
983272matforsyningsproblem1
983295middelgarden1
983316nedleggingstakten19
983310nedrerud1
983313produksjonsinntektene5
983312produksjonsmiljøet8
983317rasjonaliseringsfronten1
983318rasjonaliseringssamanheng1
983288røktarhjelp1
983289røktaryrket1
983287skurtreskjar1
983294småreiskapar1
983308utleigehytta10
983300vikarerer1