Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1975:7: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1975

Av i alt 600 ordformer var 63 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
983165alkoholistar2
983199alkoholvraket1
983204alms1
983210amerikaneres1
983173amerikareisen1
983184antidiktinga1
983209avgrundens1
983172ebben1
983191emigrantdikting1
983170emigrasjonsdiktinga2
983195farmarkvinne1
983193farmarmiljøet3
983167fattigdomsliv1
983185fjeldstuen1
983219gasskraner2
983177gullgravar4
983187hemkommen2
983203hogstads1
983190hundreårssiftet1
983207hærskarerne1
983162jubileumshatar1
983159jørud1
983175klisjéfigur1
983222klisjéførestellingane1
983194kulturbevarande1
983202livsevna2
983206menneskeskjæbner3
983183miljøkildring1
983198nedbrytar1
983192nybyggjarsamfunnet1
983161omplantingsprosessen1
983176omrade1
983182oppreisingsmotivet2
983212prisgit1
983181revansjemotivet1
983179rikdomslandet1
983211rosenrøde2
983164sinnssjukeprosenten1
983205skibbrudne2
983218skrekkroman2
983208stauteste2
983171suksessmotivet4
983201trailen1
983214tømmerleiren1
983216tømmerskogar1
983213utbyttere1
983168utvandreren1
983160utvandringsjubileet1
983196utvandringsroman1
983186østerdalsmål7