Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1975:5: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1975

Av i alt 142 ordformer var 6 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
982442klassekamptenkjarar1
982446kvalitetslaust1
982447undertrykkjast2
982443utbytarar1