Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1975:3: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1975

Av i alt 1167 ordformer var 92 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
981640allmennprevensjon5
981694anstaltadministrasjonen1
981682anstaltmiljø1
981674anstaltopphald1
981660arbeidsskulens1
981633avseie5
981666barnevernsmøtet1
981638beccaria1
981634behandlarane20
981687behandlingsmidla1
981683behandlingsoptimismens1
981647behandlingstanken4
981623dommarens2
981693domsstol1
981636erfaringsvitskapar1
981671fengselsadministrasjonen3
981650fengselsloven2
981649fengselsreformkomiteen1
981656fengselsvesenets5
981689formingsmodellen2
981691formålssynsstad1
981648forskingsmetodane2
981707forvaringa3
981713framtda1
981676fridomsrøving11
981675frihetsstraff3
981696idømmast4
981621individualprevensjonen3
981630individualpreventiv6
981692individualpreventivt1
981662institusjonsopphald40
981659karakterutvikling1
981641krimiminelle1
981643kriminalitetens3
981625kriminalitetsfritt1
981644kriminalitetsomgrepet1
981627kriminalpolitiske4
981684kriminologiens1
981688kriminologis1
981705lengstetida1
981632livsførselsproblem1
981690livsførselsproblema1
981653lovbrotsmengda1
981635lovbrytarens5
981645lærehjem1
981642positivistane5
981667påtaleunnlatingar1
981651reaksjonsstatistikken1
981665reaksjonssystemet10
981679reaksjonstypen1
981658resosialiserast1
981709rettspsykiatrar3
981697rusdrykkforbod21
981710sedskapslovbrot1
981702sikringsanstalt6
981700sikringsdom5
981695sikringsdømde1
981699sikringsinstituttet1
981704sikringsordninga5
981711straffelovrådets1
981686straffemåtane1
981654straffetanken1
981639straffetrugsmålet6
981672straffetypen1
981622særreaksjonane2
981629særreaksjonar5
981681særreaksjonen2
981680tidslengd11
981673tidsubestemt22
981703tilbakefallsfare1
981678tilbakefallstala2
981698tilsynmann1
981655tvangssystem2
981646uartige1
981669ungdomfengselet2
981670ungdomsarrest4
981668ungdomsfengselet10
981677ungdomsfengselsdømde1
981708valdslovbrot8
981712valdslovbrytarar2
981706valdsprega2
981661varetektsopphald4
981701vinningslovbrytarar2
981685vitskapleggjerast1
981663yrkesopplæringa85
981637åtferdspsykologi3