Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1975:2: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1975

Av i alt 541 ordformer var 82 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
980969abonnentsamband1
980970automatsentralar1
980911avisberarane1
980917avisfabrikk1
980957avisfabrikkar1
980949avisfolks1
980912avishistorisk1
980922avisteknisk1
980967bildetelefon3
980946blystøypinga1
980950blytype1
980952computeranlegg1
980968databankar2
980962elektrondistribusjon1
980953elektronsats1
980974fantasiglimtet1
980958fellestrykkeri2
980928flattrykk1
980955fotosetjar1
980947fotosetjemaskinar1
980945fotosetjinga1
980973gatekeeper1
980906impulskombinasjonar1
980910informasjonsflaum1
980982informasjonsforråd1
980914kabeldistribusjonen1
980966kabelradio1
980971kassettprogram1
980961kjempemessige4
980904kunnskapseksplosjon1
980959linesamband1
980932linestøypemaskinen1
980965lydsamband1
980934maskinkapasitet2
980939maskinsetjaren1
980975massemediamottakar1
980984massemediasystemet1
980931metalltypar3
980905miljøforureinsing1
980983multimediamottakar1
980977multimediaterminalen1
980908oppsamlingsmagasin1
980985papirhav1
980913pionérinnsats1
980938produksjonstempo2
980986ressursutviklinga4
980923satsbehandling1
980942satslinene1
980918satsoverføring1
980921satsproduksjon1
980930setjemaskin2
980929setjemaskinar3
980935setjemaskinen2
980978stoffmengd3
980907styrtregn18
980948teleavis1
980972teleaviser1
980916teledistribusjon2
980940teletypeoperatøren2
980981traktormekanikk1
980909transmisjon10
980925trykkeria4
980924trykketeknikken1
980926trykkformer1
980920trykkmetoden2
980933trykkteknikken1
980915trykkteknisk2
980919trykktekniske2
980980valproblemet1