Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1975:2: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1975

Av i alt 508 ordformer var 29 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
980767bladtiltak2
980771bokbu1
980764bokprent1
980775bokreiar5
980766bygdesmed3
980749bygdesogene1
980762canutte1
980763diktargåvene1
980752folkeboksamlinger1
980750folkeviseoppskrifta1
980751gjøtland1
980761karttrykk1
980768ljosberar2
980758lærebokavdeling1
980755lærebokavdelinga1
980770møregut2
980772norskmålsbokhandel1
980774nybrotsmenn11
980754opplysningstenesta12
980760prentesaker1
980776skogplantebok1
980757småprenta1
980777speidd2
980778ungdomsskipnaden1
980765viljever1