Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1975:1: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1975

Av i alt 851 ordformer var 58 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
980126austlandsdialektane4
980136bondevennforeninger1
980130bønefolket2
980128folkehøgskulerørsler1
980132folkehøgskulevenene1
980105folketypane1
980124forbodsfleirtalet1
980123forbodsheren1
980122forbodsrøyster2
980120forbodsvala1
980160forbodsvalet1
980139forkynnargjerninga1
980153fosforglorien1
980113fråhaldsfanatisme1
980154gjennemsnittet1
980114hjarteborna2
980140indremisjonsforeiningane1
980137innflytjande1
980134jordbruksproletariat1
980106karakteriseringane1
980111kresjanja1
980107kristendomstypane1
980108kristendomstypen4
980129kulturregionane1
980146kyrkjeprogram1
980131kyststrekningen4
980150langskjødet2
980149låghellerhøgdene3
980118misjonslandet1
980119misjonspressa1
980116motsetningstilhøva2
980112målreir1
980133norskdomsflokken1
980141nødsprinsipjet1
980142prestedominert1
980109påhøre1
980152regnskodden1
980121reseptmisbruk1
980159skogbruksbygder3
980135slumpehøvet2
980147statskirkelig1
980145statskirkens2
980151udvisket1
980144vaarløysing6
980138venstreborg1
980157venstrestroka1
980125vestlandsdialektane4
980115vestlandsfanatisme1
980156vestlandsrørslene1
980148vestlandsveljarane1
980155vestlandsvenstre2
980104vinnfoillt1
980127vokstergrunnlag2
980158årelatingane1
980103ørlainne1