Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1975:1: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1975

Av i alt 1207 ordformer var 80 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
980050befolkningsåret3
980048bredeveien36
980072delkulturane3
980095dichs1
980060ekonomin1
980067ekspedisjonsleiaren2
980068ekspedisjonsmannen1
980066ekspedisjonssoga2
980093eliteideologi1
980076fakultetsrådssalen3
980092finanskapitalens1
980043fjørtoften2
980071folkeromantikk1
980051folketalsproblemet2
980024forbodskartet2
980083forlagsleiing1
980102formidlingsyrke1
980065framheim12
980081fridtiov2
980091førardiktatur1
980070grundtvigsk2
980087hamneinspeksjon1
980069høyskolene11
980098initiativmakta1
980054kjempefakkel3
980046klassekampidéane1
980038krinkelkrokar10
980074kulturrørslene1
980053kühnl9
980090kühnls5
980058leion6
980096leions4
980073lekmannskulturen1
980088mellomklassemakt1
980089mellomklassepolitikken1
980084milliongaranti2
980023misjonsfolka3
980041misjonsforskaren1
980025misjonskartet1
980100mittelstand1
980032motsetniga1
980049målførehelten3
980047målførerøsla1
980045normalskriftmålet5
980044normaltalemålet30
980036nøtveidt1
980040oppløysingsprosess2
980097popkritikar1
980063rabén3
980094raselære3
980082røysterettt1
980086samfunnsfagprosjektet1
980061sektorn1
980085skoleboksalet2
980059socialdemokratin1
980034sosialistrøystene1
980080stipendutdeling1
980037sundbæk1
980057udbytning13
980101utdaningseksplosjonen1
980031veljartalet3
980028venstrebygder3
980035vesting1
980033yrkesstrukturen3