Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1975:10: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1975

Av i alt 418 ordformer var 22 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
979916avskremmingsmomentet2
979924budsjettoppstilling2
979929calt1
979930conventional4
979917dynamisme1
979911eldkrafta3
979927fartauke1
979926landsinteressene1
979931limitation2
979913maktjamvekta1
979920nervepåkjenning2
979921partsinteressene1
979918skremslestormen1
979923sovjetpolitikken1
979915sovjetrakettar1
979914sprenghovud3
979919storåtak1
979925tryggleiksinteressene1
979922tryggleiksinteresser3
979932urosenter2
979912urosentra1
979928uteksperimenteringa1