Norsk Ordbok 2014 layout  

Duun.VV 1930: Vegar og villstig

Duun, Olav

Olaf Norlis forlag, Oslo 1930

Av i alt 15857 ordformer var 484 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
877133*uleseleg1
876982alterplyndraren1
877008andedråtten2
876963ankervakt1
877168aureteine1
877345avgrunnskanten1
877297bakbatt1
877309bakbundi1
877119barnekvink1
877137barnetausa1
876882bedehusdøra2
876883bedehusvaske1
877172bekkbradden1
877144bekksleiva1
877118belvete1
877189berghellar1
877149bergsodden11
877141bergsvågen5
877084berrserkande1
877302bjønnmarka1
877300blodgrimut1
877308blodørna2
877060blomsterkvite1
877059blomstervollen1
877320bondehopen5
877052bondemenneske1
877281borgstudøra1
877209borkbrød4
877048bortliggen1
877280bortvisna1
876873bryggegolv1
877346brådjupe1
877091brårykte1
876923bugolve1
876916bukammeratane2
877112buksesælane1
876920bulage2
876997bygap1
877221båtskal1
876919båtsrom3
877301dagrauda1
877043dalbakken6
877013develskapningen1
877115doggskodde1
877090dregga1
876942drivbåtar1
877234dyrverdigaste2
877006dørglape1
877019dørhandtake1
877017dørlåse1
877335einsligare1
877328eldbrand3
876922eldstemannen4
877224eldtye1
877263elfrida13
877037emannan1
877121famfor1
877255farkmora1
876878fattigdevel1
877199feigdamerke1
877176fiskbøra1
876918fiskestid1
877072fjellsau3
877285fjerdingsåre1
877041fjølgment6
876948fjørsekk1
877214flestparten2
877268folkhjelp1
876876folklyden2
877305folkmakt1
877213folkmenneske1
876884folkskygg1
876936folkvise2
876962folmer1
877087foreldrepare1
877239frammandkjerring1
877014frestast2
877004frestnaen1
877075freydis5
876932frøsne1
877334fuglreir2
877116furuhaugane1
877291fåfeng1
877351fånytta1
876910fôrlause1
876981fôrløe1
876898fôrststabben1
876999førkjeungen1
876944gammalbestmora1
877100gammaldagsing2
877051gammalpresten1
877096gapherke1
877240gargjekk1
876967garnsteinar1
877275giktplaga2
877242giktringar1
877030gjømselrom1
877283gledestid1
877259godviljes1
877025grannegrenda3
877178granneungane1
877047grasrusk1
876959gromtausa1
876895gråstilla1
876947gullbrur1
877136gulldangle1
877294gutglisen1
877258gutknekt1
876934gælngut1
877271halvdregen1
877269handelsgaren2
876921hansinga1
877097hardved2
877139hasfjord14
877071heimvevd1
877161heina2
877054helgedagssong1
877332helligmenneske1
877184hestskarven1
877130himast1
876994hjelpefengsle1
877179hraut1
877026hundfille1
877204hundskinnpelsen1
877027hundtassen1
877142husmannsstue1
877010hyjst1
876965hårkrullene2
876964hårkruller1
877076hærklæa1
877086høgfint1
877270høgnakken1
877169høveligaste1
876958idast1
877191illgjerningsmannen3
877098illgjøydde1
876935jambrei7
877322jamvei1
877127jonetta24
876946jordslegi1
876881juldagskvelden1
877056kaldtørk1
877238kappsvalt1
877276kapteingaren1
877287kapteinsgaren1
877288kapteinstenaren2
877134karmannen5
876931kattskrik1
877028kirkebygda8
876984kirkegarsmuren1
877050kirkegonga1
877055kirkeklæ1
877044kirkeklædde1
877023kirkelofte4
877012kirkeranar1
876989kirkeskipe1
876979kirketjyven23
877021kirkeverjar1
876985kirkevindauga1
876911kjeip1
876896kjeipane1
876954kjerringbeiste1
876955kjerringskapnaen1
877279kjøpmannsgaren1
876987klokkelemmen1
877015klæfillene1
877299klælaus1
877094knapare1
877262knirken2
877035koksa2
877036kokser3
877325kongensfolke1
877236kornskuta2
876893kranslin1
876952krutheks1
877327krutkjellaren1
877290krykkjande1
876929kvassvore1
876980kveldværen1
877336kvinnesjæla1
877154kvinnfolkfot1
876902kvitberge1
877347kvitleggbjørka1
877101kvittrarane1
877250kvæget5
877284kórles1
876900lakabrent1
877265landlaupar2
877003landrem1
876983langfingrane2
877085langskankhesten1
876892langsluti1
877341lauvblanke1
877124lensmannsstua1
876995lensmannssømn1
877016likkvitt1
877344livsgjerningen2
876990loftsborda1
877083logeraud1
877107lykksaligheita1
877022lyngmoar5
876971lysbragle1
877223lysrand1
877244lystigperen1
877034lysvore1
877313løysingspengane1
877175løysingstid1
877222manndreparen1
877064mannkroken1
877170mannsleng1
877120mannsskarv1
877031manntale57
876998marknasfulle1
877241massingkammar1
877123menneskefrø2
876894menneskeskapna1
877129mikkéli1
877032milllom2
877251minstekarane1
876993mordande1
877348morgonhimmelen5
877307munnbinde1
877163mygga1
877020måneskinsdagen1
876903måtto1
877187namnspurt2
877038naraktig1
877183nasebrusken2
877243nattlega1
877208naua20
877318naubad1
877216naukjent1
877103nedbakken1
877304nedkniva1
877080nedskjemt1
877063nidflidde1
877148nordavinds1
876885nordlandsjekt4
876991nyttelig1
877350nyy1
877210nødåre1
876926oppstyre1
877069overhøringa2
877311overrøvaren1
877005pengeskape1
877089pioro1
876951plogås1
876950plogåsen4
876908prekesundagen1
877046prestbrunen2
876904prestgarsnauste1
877082prestkammeratar1
877203prestskrine1
877246pukkeloksen3
877254påfeila1
877249pæh1
877138raffel52
877277rangsøvde1
877018redsia1
877113rennsnare1
877292rettferdsmenneske3
877165rivemeg14
877061rognblomsteren2
876941romdryg1
876909rossdrengen1
876928rål4
877212rærne4
876970røande1
877111rømtes1
877329røvarbole1
877323røvarhæren1
877306røvarhøvdingen1
877200sakramentskyss1
877135samemåt1
876886seglferdig1
877211seglfillene2
877228sekkfille1
877007sengkammeraten2
877267silkehåre1
877109sjølmordar1
876914sjølstødd1
877201sjøredd1
876939sjøtroll31
877167skamdåd1
877202skamsleipt1
877078skamstrekt1
876973skareflekker2
877248skinnfillene1
877066skjeggtust1
877185skjeina1
876976skjermhuve1
877151skjærskolten1
877153sklldest1
876905skomakarspøkelse1
876974skridde1
876869skymmingsstunda1
876933skårunge1
877226slarkinga1
877349slettberge1
877102slyngte1
877162slåttefolke1
877088småjatta1
877126småpoka1
877001småtjyv1
877145snakkarglad1
876927snøser3
877164sommarfjøsdøra1
877333sommarkvelds1
877289sommarkveldsstunda1
877197sotmeisk1
877011sovedropar2
876899speken2
877257spelfuglen1
877229spiltes1
877040spøringa1
877230stakarstinge2
877343stasklædd1
876966staurhenning1
876968steinkaste1
877155sterre5
877009stnkar1
877266stokkdøv1
876977stordrakk1
876943storgarsgjenta1
876961storgarsprinsessa1
877282storhandelsmann1
877261storhandelsmannen1
877062storjohanna9
877303stormannsdotter1
877317stormannskvinne1
877264storsvor1
877186stortjyv1
877220stortrøya2
876901strandveges1
877105strihårut1
877095stryki1
876953styggelse1
877108styggfraus1
876879styggskjente1
877053stylka1
877132styng*1
877067sundagsflidd1
877330sundlemma1
877286svartsørgde1
877125svarttørklæ1
877099sveittlausing2
877272syndemenneska1
877316sølvposen1
877117sømnblindt1
876924talikkar1
876891tangstranda1
877338tankearbeide3
877147taterauga1
877171teinelengda1
877159tilgått1
876992tinnflaske1
876913tjyvbør1
877029tjyvjag1
877194tjyvkroppen1
876988tjyvlykta1
877177tjyvri1
877198tjyvstakaren1
877337trollbotn1
877140trollkonstene1
876986trollsprikte1
877070trådglis1
876938trøande2
877092trøyeflake1
877106trøyekvaren1
876960tungsamlig1
877231tussling1
876949tustut1
877039tvidubbelt1
876888tvilingane10
877256tvilingsøster2
877205tvingt1
877000tvitenk1
877002tårnspire1
876978tørsting2
877057tørvarme1
877166ubøn2
877274udømmelig1
877104uhendtlig1
877321ulykkesmenneske1
877049undabakken1
877042undskyldte1
877074unggapar1
877110ungkravle1
876887urvika5
877143utabygdingar1
876890uttenkast1
876868uvêrsdagen3
877188vaktkarane2
876880vanprydna1
876877vaskeskillingen1
876996vassbekken1
877114veggsprungene5
877128veglaupande1
877235verjelausingar1
877225vestavindskjøla1
876897vettskræme1
877237villtyrk2
877156vinderlig1
877215vindgræle6
877033vârføtt1
877150vågkjeften1
876871vågøya9
876870vågøysokne2
877324våpenhuse4
877193vårberre1
877314vårskudd1
877174våtvore1
876874vêrkula1
876957£ri2
876872åkerflekkene1
876930ålvorshyre1
877182åtake1
877326ærelausingen1
876875ødeleggast1
877192øvrigheitsmannen1