Norsk Ordbok 2014 layout  

VestNytt 2005: VestNytt: Uavhengig lokalavis for Fjell, Sund og Øygarden

Redaktør 2007: Elisabeth Netland

VestNytt, Straume 2005

Av i alt 1992 ordformer var 63 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
867545anbodkonkurransen2
867549andbodskonkurransen1
867578barakovic2
867582basketen3
867535bof31
867536breidbandstilbod2
867537breidbandstilbodet1
867538breidbandstilknytning1
867546elektrikerverksemda1
867588elevrådsrepresentantane16
867591elevrådsrepresentantar2
867590elevrådsvalet1
867547fibernettverk1
867543fibernettverket2
867571folkedansgruppe1
867585gladgut3
867581godgutar1
867569grunntonar1
867558helgekampar1
867562helsesportlag2
867530hushalderer1
867548kommunetala2
867532lavkostland8
867541leveringskostnader3
867589læraranes6
867533lønsdebatten1
867572munnharpeentusiastane1
867563munnharpelag5
867573munnharpelaget1
867564munnharpemiljøet1
867576munnharpene2
867570munnharpeøvingane1
867565munnharpist1
867568naturtoneskalaen1
867577sead59
867529seniorbustader11
867539signalstyrka1
867544sotraverksemda1
867580spaserbasket1
867534stabssubsidiar1
867528teknologidagene2
867566turinstrument1
867567ubukelig1
867540årverk3