Norsk Ordbok 2014 layout  

VestNytt 2005: VestNytt: Uavhengig lokalavis for Fjell, Sund og Øygarden

Redaktør 2007: Elisabeth Netland

VestNytt, Straume 2005

Av i alt 2345 ordformer var 93 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
864933anbodsavtalen1
864916anbudsrunder6
864861austerbotntind1
864870avrivningskyst2
864900barnehagekø10
864907brevdueinnstinkt1
864842budsjettkostnad1
864879bussbillettane2
864903bysludd1
864919coughlin1
864928effektivitetsauke6
864859familieturar8
864865fjellgalen1
864925fleirbruksbane2
864901foreldrerettleiing34
864902foreldreskap42
864895forumleiar2
864932glansing1
864884glassfasade1
864840gla´sang1
864912grandalag2
864882grisegard3
864911grønholmen2
864890hagekonkurransen2
864885handelsvekst6
864857havbuen2
864844havstrilar1
864858høgdesterke1
864851infarktet15
864878inspirasjonsfaktoren1
864848joggeløyper2
864917kanonfotogene1
864862knutshornstind1
864853krokeide46
864892kunstforumet1
864877kunstnarkollegar1
864852kursopphald2
864887kvalifiseringsrundar10
864897kvardagsparadiset1
864875magasiner34
864893malarskrinet1
864923metrobussen1
864922mirani1
864918modellbyråeigar1
864930moppar3
864871naturinteresse1
864913nærmiljøkart1
864867nærmiljøutvalet3
864881pascanikomiteen2
864931piruetterar1
864914regjeringsdokumentet10
864841regjeringsplattforma16
864899rekordbyggjinga1
864908retningssans8
864886seigpina6
864854sjufjellsturen2
864855skjergardsritt1
864843skulemåltidet10
864898sommarparadiset3
864845storskori6
864904strileblodet1
864905striletrekk1
864909studioleiligheiter1
864910støvo1
864860svartdalstinden1
864906sveljen1
864866taulag3
864929tilretteleggingstiltak33
864864toppmaraton1
864869toppturane13
864927tornadoar7
864883trynebilete1
864872turgleda4
864849turkamerat18
864847turområdet15
864846turparadis1
864850turøybrua1
864863uranostind2
864915utlyses16
864873vbs14
864876velværetydinga1
864889verdsdag5
864868viksåsen1
864921zimnar1