Norsk Ordbok 2014 layout  

VestNytt 2005: VestNytt: Uavhengig lokalavis for Fjell, Sund og Øygarden

Redaktør 2007: Elisabeth Netland

VestNytt, Straume 2005

Av i alt 1754 ordformer var 133 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
863832aktull1
863749alliansepartnaren4
863823allmennklassane1
863818allmennlinja4
863824allmennlinje1
863840arbeidsmiljøtiltak12
863767asfaltklage1
863798avinors78
863774avlært3
863829avtoppende1
863756balanasert1
863800bedriftsreiser2
863825bergenskulane1
863839beroligar6
863716bronsemedaljetida1
863766brukvik1
863722crawl8
863792datatilsynets97
863802destinasjonar102
863801direkteruter42
863745distriktsskulane4
863791drikkekartong18
863779drikkekartongar42
863795eksportselskapet5
863739elevplassane9
863808elgfylka4
863816faresveit1
863757firemannstelt2
863717formtoppen18
863740friskolelova292
863838førehandsproduksjonen1
863773grunnlæra3
863811habberstad35
863762hagtornar1
863765hagtornen5
863806hjorteforvaltning27
863772informasjonstavla7
863751innførselskvotane1
863782innsamlingsgrad13
863780innsamlingsordninga6
863781innsamlingsordningar2
863789innsamlingsprosent3
863821inntaksomgang7
863783juicekartongane2
863724juniorrekorden9
863822karaktersnitt16
863820karaktersnittet7
863744karakterstyrt3
863736klårsignal4
863833koordianator1
863768kunnskapsløft23
863828kursønske2
863786ljøstad112
863764lyngbrenninga1
863831lørdagsmagasin1
863834makrellsommar1
863753mediaoppsett1
863842menyplanar1
863843menyplanen1
863841middagsproduksjonen5
863763miljøkonsulent6
863794moderniseringsdepartementet89
863741molbostempel1
863748målpartia2
863805målrettet117
863810nichirei6
863814nummestad3
863747nynorskmotstandarane3
863778oppdrettsfylket4
863807planbasert8
863771presteressursar1
863770prestesituasjonen2
863737privatskuleplassane1
863750regjeringssamansetninga2
863799reiseundersøking5
863790resirkuleringsprosent2
863727seniorfinale2
863836serviceleiar2
863719simmenes3
863804skogeigarforbundet44
863835sommarfavoritten2
863837sommarmaten2
863718stafettgullet11
863803stansted27
863746stemmeforklaring1
863830stortingrepresentanter1
863793svarteneste21
863728symte2
863758taunusen2
863715tidelssekund2
863777tjetsjenerar2
863844torsdagsmat1
863759trønderbryllup1
863760trøndersodd2
863812turtrafikken2
863755valagn1
863743yrkesfagklassar1