Norsk Ordbok 2014 layout  

VestNytt 2005: VestNytt: Uavhengig lokalavis for Fjell, Sund og Øygarden

Redaktør 2007: Elisabeth Netland

VestNytt, Straume 2005

Av i alt 2486 ordformer var 111 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
862710alvild1
862690automatinntektene7
862702avtaletype2
862691bergenspolitikarar2
862634bergsjø55
862636breiddefokus3
862663breiddesatsing2
862657brunkledde2
862728brynejenta1
862648bustadplanane6
862644byggleverandør1
862630bølgjeknusaren1
862625bølgjevern2
862628bølgjevernet2
862654cupfinaleseminar2
862714dageleg6
862731desimaldemokrati1
862642dispensasjonssaka6
862696distrikstungdommane2
862656draktvaskar1
862701ebl120
862706eic4
862717eigedomsavdelinga21
862716eigedomsjef1
862635elitespelarar6
862632elitetenkning2
862700energibedriftenes59
862687enkeltsider3
862734farechase1
862641forvaltningstyret1
862637fotballkulturen6
862659fotballtaktikk1
862662fotballtrenerforening1
862653fotballtrenerforenings1
862727fredsiniativet1
862631førehandsgodkjent5
862712grandahus1
862668havella18
862666havelle8
862676hekkebestandar1
862674hekkeområde11
862650honningdal16
862709ildsjelsprisen1
862686indeksere2
862639komitemøtet10
862643kommmunestyret2
862652kommuneoverlege137
862633kommunepolitkar1
862705kommunikasjonsdirektør629
862718kyrkjeverjen1
862693køyreskule17
862694køyretimer2
862673ljosbeige1
862629masseuttaket28
862672midtfjør1
862667motargumentere1
862707niederbach2
862682nyerverving2
862675oljeskadde32
862715plagen6
862624rorbueigarane6
862735sites9
862647sjøgrunnen4
862685skanne19
862669småslossing1
862720soppplagen1
862729spesialstyrker17
862683statsarkiv17
862627stormkreftene1
862698straumavtalen3
862699straumkundane46
862703straumkundar50
862704straummarknaden12
862665svellinga3
862695teoriundervisning10
862732tillistmann1
862655trenerildsjel2
862681treningsviljuge5
862646tunnelsamband5
862713tørrfogging2
862724ungdomspolitikar6
862726ungdomsrøsla1
862721utbulinga1
862626uverna8
862697valfagtimane2
862649viftestøy1
862651viftestøyen1
862660vingspel4
862688vitaminet18
862638æreskjensle4
862725øygardstrilen1
862722øygardsværingen1