Norsk Ordbok 2014 layout  

VestNytt 2005: VestNytt: Uavhengig lokalavis for Fjell, Sund og Øygarden

Redaktør 2007: Elisabeth Netland

VestNytt, Straume 2005

Av i alt 3330 ordformer var 158 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
862478arbeiderpartipolitikaren1
862576arbeidstidsreform1
862579arbeidstidsreformer7
862497arealløysingar1
862557attendemeldingar63
862592bekledningsarbeiderforbundet1
862489bensinstunt1
862483bjorøybu1
862600blyhaglpatroner2
862618bogarleg3
862619brogarleg1
862480bustadutbygginga4
862465butikkkjede1
862519bølgjekraftverket4
862586cosy2
862569deltidsløn1
862481einebustadene20
862589esperantoordboka1
862611finalekjøring1
862591fotofon1
862508friluftsutdanning1
862487friskulelova41
862541fødselspermisjonsordninga1
862526førehandsrøystinga75
862554føresetninga5
862581gigantplanar14
862595goalgetter4
862543gullkysten14
862582hambus1
862545hauglin3
862517helgeutleige1
862612hordalandskandidat1
862496hts12
862558høgreskulen1
862484høyna1
862504idrettsveien2
862548innvandrarne2
862552introduksjonsprogrammet62
862475jamine1
862473jusjtsjenko23
862479kaiområde14
862522kilerenna1
862553klemetsaune17
862560kommunikasjonskunnskaper1
862540kontaktlæraren14
862598kontrolltype1
862521kraftverkområdet1
862617kulturministerkandidat1
862573kvinnerik1
862603landbohøjskole5
862536landslagstureningar1
862467lansterte1
862568latsabblandet1
862614ledigheita12
862537leirskuleaktivitetar1
862501leirskuledrift2
862502leirskuledrifta1
862509leirskuleperioden1
862516leirskulesesongen1
862477liaskjæret13
862562lærartettleik27
862577lønnskompensasjon39
862500manetar2
862470medisinhjelp1
862546middelalderkyrkjer4
862575nardo57
862585neat1
862590nemi12
862498omdisponera22
862523opplevingsområde6
862468orkankatastrofa1
862514overnattingsfløy1
862550overskriftar2
862513peisestove6
862587pirahãspråket1
862499plassbehov11
862493promotera22
862507rappelleringstårn1
862601regelendringane24
862583responderinga1
862571ringjehjelpene1
862476rivenes289
862596røsethers1
862539samferdsleløysingar8
862622sandø26
862565sanningsuttrykk1
862494sentereigarane1
862495senterutbyggarane1
862471sjukehustabbe1
862564skalttelette1
862551skilne3
862511skjergardheimen1
862561skulelunsj6
862563skulemåltid44
862474slottsveggen1
862503soknerådsutval1
862466sotrastril1
862486steinalderbusetnader1
862485steinaldermuseum2
862530steinknuseri3
862527stormvern5
862529stormvernet2
862520sundknuste1
862567systerland1
862555teoridelen4
862584thanks3
862518toftestallen8
862593tolvbindsverket1
862549uimotsagte5
862613ungdomsgarantien23
862482utbyggingstakta6
862556utdebattert9
862510uteprogram1
862542vaksinera56
862525valkorta18
862524valkortet35
862605vekstfaktor5
862604velnærde2
862544vestlandsrøret1
862528viksøyvågen15
862559vurderingsform2
862597åtferdskontroll3
862515øygardsfolk1
862469øynasjon4