Norsk Ordbok 2014 layout  

VestNytt 2005: VestNytt: Uavhengig lokalavis for Fjell, Sund og Øygarden

Redaktør 2007: Elisabeth Netland

VestNytt, Straume 2005

Av i alt 2137 ordformer var 82 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
861487anleggstrafikken6
861461anmeld2
861485arbeidsomfanget5
861494arealdisponeringa13
861444attgroing243
861433barnevernsfirmaet1
861430barnevernstilbod3
861432barnevernstiltak44
861438barnevernstiltaket1
861506bsc8
861509butterflydistansane1
861508crawleøvingane1
861478devolds9
861450dugnadsmidlar1
861481espdalen2
861484forespurd1
861447frøspreiing5
861489gjennomsnittstida6
861431godkjenningsmynde6
861496hammarslandsområdet1
861511handikappsymjaren1
861491hoveddrikkevasskjelde3
861492hovedplan3
861472idrettsutøving1
861470inneidrettane1
861502innstillinger33
861497kadratmeter1
861493klausulerer1
861446kommunenmed1
861459kvitebjørnfeltet1
861448landbruksplan22
861445leplantingar1
861480luftvernartilleribataljonen1
861507løpsopplegg1
861512mustadvatnet1
861474målveten1
861456naturstyrelsen12
861510noregsrekordar3
861476omgivingane6
861475oppmerksemd4
861486overdimensjonerer2
861499plaktane1
861464rongebua10
861437samfunnsoppgåva8
861454sitchensis2
861449sitka9
861443sitkagran86
861442sitkagrana22
861451skogryddarar2
861503skolelederforbund25
861505skuleleiarforbundet3
861452spreiier1
861435stadentil1
861466storspelt11
861495strandavassdraget2
861488tiltakshavar177
861458totalkapasiteten2
861473trenarkollega19
861477uoverkommelige2
861483veggrunn15
861457visundgassen1
861463øltjuv5
861482øvingsbana2