Norsk Ordbok 2014 layout  

VestNytt 2005: VestNytt: Uavhengig lokalavis for Fjell, Sund og Øygarden

Redaktør 2007: Elisabeth Netland

VestNytt, Straume 2005

Av i alt 2183 ordformer var 107 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
859977akrylamid90
859958ansiktsutrykket5
859909arbeidsplasstillitsvald1
859924assistentbehovet1
859925assistentstillingar3
859939ballada2
859945bandkollega6
859998bankkunden5
859984bibelgruppa4
859943blissed1
860006bscs1
859992bsu42
859973bustadetableringsproblem2
859997bustadkjøp36
859994bustadsparing15
859942cheezy6
859956countryartistar3
859966countrylegenden3
859947countrymisjonering1
859952countryplater1
859953countryvitskap1
859967curless2
859917dagskurs7
860014distriktvegsjef7
859921enkeltelevar23
859981faktaark16
859910felleskjøkenet4
859979framstillingsprosessane2
859978fritert8
859929gerdts17
859964glassvindauget1
859913handhygiene56
859970handlingprogrammet1
859946hjelteryggens1
859915hygienesjukepleiar6
859911infeksjonskontrollen4
859912infeksjonskontrollprogrammet9
859934infeksjonstilsyn1
859965juvelkassetten1
859918kalgrafskij1
860009klingberg10
859922kommunalsjefen50
859980kraftkontrakt3
860015krossleite2
859982kulturminnearbeidet10
859991lunchgåvekortet1
860010madel6
859987mageregioen1
860011maribu2
859948musikkmisjonering1
859963musikkønskjer2
860000oversiktlige5
859976pristilbod53
859949radiokollega1
859926rektorene29
859950rulletobakk26
859968sangane8
859935selheim42
859938seppo5
859916sjukehushygiene8
859930skuleleiarseksjonen2
859959snakkestopp1
859974sotranett3
860013sotrasymjarane1
860003sparebeløp4
860001spareordning9
859989spareprosjektet5
859996sparerutinar2
859951speleliste4
859972startlån105
859914stellefrakk1
859923stillingsvernet10
859954stålkofferten1
859931sundordføraren2
859941superfinalen25
859927tenestefeil3
859919tilsetjingspraksis3
859920tilsetjingsprosessar9
859975totalentreprenør7
859985utgiftsfri2