Norsk Ordbok 2014 layout  

VestNytt 2005: VestNytt: Uavhengig lokalavis for Fjell, Sund og Øygarden

Redaktør 2007: Elisabeth Netland

VestNytt, Straume 2005

Av i alt 2162 ordformer var 159 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
857499albrigt263
857461angelvik20
857480badmintonklubb10
857477badmintonklubben4
857481bergensutøvarane1
857436bjorøyhamn1
857432bjorøytunnelen4
857524bompengeinnkrevjing113
857437borghilld1
857483brukarundersøkingane7
857484brukarundersøkingar64
857551bsi45
857502byggejarbeid1
857485doggproblem3
857476doubleklassen2
857475doublepartnaren1
857446driftsdirektør12
857533dybdeintervjua1
857581eidesjøen20
857487etatsavis1
857457fagretta4
857473finalesigeren7
857456formidlingspedagogikken2
857523forskoteringar7
857526førehandsinnkrevjing10
857445gassanlegg19
857504gebyrstorleik2
857582glesvær130
857492golfutbygging1
857495hammarsland23
857468heilblå3
857453heimelekse19
857482heimesjukepleia56
857515håndballstyret1
857519ineffektiviteten3
857503informasjonsstrategi22
857441jernvarebutikken1
857501joleiv1
857532kapitalfonda2
857496klausulering19
857486kolltveittunnelen12
857466kontringane16
857465kontringslag6
857472krinsmeistre2
857455kunnskapsløftet329
857433landeigarar1
857454lekselesinga5
857509løpsvillige4
857489løvstakktunnelen2
857505madelein1
857527malurten5
857448mattishaugen1
857427melkevik46
857429millionvillaer1
857513monsløp24
857586nordsjøfartmuseet64
857494offentligheitslov3
857493offentligheitslova2
857528oppstartsarbeidet1
857511pasningane22
857488politisførstebetjent1
857585porsvika6
857450postsystemet6
857463rushar1
857438sandtorv43
857500sangolt497
857478seniorsida8
857434servicebussen3
857451servicetorgsjef6
857474singleklassen2
857510sistemålet1
857469sjumålsleiing2
857440skippervika1
857467skåringar75
857498stikholmen10
857507storhallturnering3
857518storhallturneringa2
857479strilaslaget2
857490temperaturforskjellar5
857516tennebekk11
857529tilsetjingsutval7
857435tomannsbustaden5
857497tomteverdien31
857462toppskårar72
857525tunnelprosjektet42
857583uoversiktlig31
857506vareggs2
857584vareleveransar11
857491veirett1
857517årsmøtereferat1