Norsk Ordbok 2014 layout  

Ves.BK 1968: Båten om kvelden

Vesaas, Tarjei

Gyldendal norsk forlag, Oslo 1968

Av i alt 17979 ordformer var 446 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
854880albumbladet1
854863anget1
854608avfartshoppet1
854656avslapnande1
854628bekkekvist1
854878bendiks11
854866bergkammer1
854810bergkronene1
854817bergsongen2
854760bergsprunga2
854768bergsprunger1
854632bergstupa1
854759bergvind1
854530bigselet1
854855bjørkerenningar2
854806brestene2
854698brårørsle1
854650bråstunda1
854827båtfeste22
854828båtstamnen1
854802dampdott1
854586danseskrik1
854778dauvarm1
854774deldene1
854763drikkekupa1
854522dyrering2
854826dødpunktet1
854745dødsstormen1
854659eldrisp1
854607eldstripe1
854862elskhugsordet1
854743ettersøkningar1
854895ettet2
854746femfaldt1
854934fetar5
854649forføringsevne1
854699forlama4
854521forlyft1
854715forrådast1
854836forståings1
854794forvillings1
854642forvridi2
854767fotfesta1
854799fransane1
854581frosent2
854876frostrima3
854578fuglehamen1
854765fuglehjarte3
854556fullkoment7
854864førstedropane1
854579galent3
854751gjennomskjeringane1
854592glattast3
854925grasrester1
854499gåters1
854716gøymehol1
854734hakene4
854643halvfarne1
854793hengemyrane5
854928hesteflokkane1
854531hestemunnen1
854626hetnande2
854647huggande1
854686hundegaulet2
854681hundeglefs1
854683hundeglefset1
854704hunderopet1
854691hundevis1
854535hundraårs1
854498hårgranne1
854853høgvatn13
854913høybreier1
854912høydungane2
854933høytest1
854676innbillingsspeglane1
854850innslegen2
854835jarnhendene2
854834jarnhender6
854506jarnsterk1
854847jarnvegger1
854857jordbreddene1
854725jordveggene2
854852kakkingar1
854783kameratskaps1
854936kirgisersteppa1
854929kjerreduren12
854585kjøttgrytene1
854731kjøtthandel5
854781klarøygt1
854558knarrande3
854549knarrar3
854552knarringa1
854877knastrande2
854593kraftøydande1
854697kveldfugl1
854843landingstau1
854840landingstauet2
854588landtorver1
854532laustaumen1
854741lauvlunden2
854906lauvsusande1
854752levealdrane2
854814levetider3
854833liggeplass4
854900loftsveggen1
854837lognande3
854664luftmangel2
854651luftmangelen1
854773lynblaff2
854622lyngtustane2
854629lysbølgja1
854708lyskanalane1
854702lyskanalar2
854652lysprikkar1
854633lysveven1
854749mangdobbelt4
854766mannshøgdene1
854757mannshøgder4
854640mannshøgt3
854910matkvildene1
854620medrykking2
854524midtvintersdag1
854596morgonkulden1
854714morgonskarpe1
854754mosemønster1
854568myrauget1
854573myrkjøld1
854562myrskremslene1
854565myrvæte5
854848nattetimen2
854497nattmørkret5
854712nikkane1
854713nikkast2
854707omveltninga4
854909onnetid4
854665oppgravi1
854621oppkliven2
854700oppkvikkinga1
854627opplyftinga6
854551oppskjerpte3
854919oppvokster3
854496ormekrå1
854791ovnsvarmen3
854788ovnsvegger1
854884plink2
854921plinka1
854785plumpast1
854804pustane2
854844påfreistande3
854738regndagane5
854849regndrukne1
854829regnstormen3
854845regnvinkelen1
854598rettståande1
854590ringbølgjene1
854805rislingar1
854722ryggskjoldet1
854918sabbar7
854673sideblink1
854695siginga3
854831sjøstorm1
854711skamdag1
854911skarptslipt1
854815skets1
854891skilåm3
854894skipremie1
854503skoddeblanda1
854512skoddemuren1
854508skodderingen1
854777skrånende1
854635skyskuggane1
854737skytande16
854660slambotnen1
854830slengest2
854824slettveggene1
854495smalnande5
854553snugge5
854617snøhaugane8
854615snøkrona1
854520snømokinga3
854523snømurar1
854509snømuren1
854516snøskuffene1
854515snøspaden2
854525snøstykke1
854555snøvekta1
854893snøvilla1
854547snøvætte1
854694solegladet4
854680sommarvatnet3
854812songevne2
854816sorgesongen1
854658spegeldansinga1
854655spegelglimt2
854851spegelstill1
854915sprutregn4
854856steinbreddene1
854786steindraumen1
854792steinflatene4
854800steinflater2
854796steinheimane1
854820steinkammer1
854798steinmunn1
854789steinmunnane4
854787steinmunnar2
854803steinmunnen1
854808steinpusten1
854795steinsidene2
854790steinsletter1
854639stjernblink4
854729stolmassene1
854839stormvæta1
854682strandtrea1
854666straumkast1
854657straumrendene1
854838striregner2
854544stålskoen1
854533stålskoene1
854922sundagsprat1
854677surande1
854872svolene18
854537sårvask4
854674søkking2
854526sølvnepa1
854871takrygg1
854888tarmestreng1
854892tarmstrengen1
854782teiings1
854727tjønnroser1
854896tonefylte1
854858toreslaga5
854583tornemoane1
854726torvstrender1
854559tranane6
854577tranar2
854584tranehamen1
854566tranens6
854595traneskriket1
854846treveggene5
854889tungtgåande1
854841tvinningane3
854809tårnkransar3
854821tårnkransen1
854819tårnkronene1
854502tømmervegar2
854886ubrøytt25
854574utgreiningar8
854807uttyde1
854529uvelkoment1
854742valkast5
854641vanekaper1
854868varmebolken1
854771varmegufsane1
854718vassbotnar1
854517vassinga3
854689vau11
854688vauvau1
854564vengefanget2
854603vengeparet2
854908veslebur130
854534villsnøen1
854861villstigane5
854501vinterlodne1
854575vridningane2
854706vuff2
854609vårvinter1
854692vêrmålet2
854669òp8
854678òpet2