Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1976: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1976

Av i alt 225 ordformer var 26 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
841535barneklutar1
841530bubler1
841527fejeton15
841543fejetonane4
841540fejetonar2
841544forfattarsambandet3
841538inkjeleg2
841539inkjelege2
841548klíma3
841537knuseleg1
841547kohout3
841546kozák2
841531mjřlbřler1
841536morgondugg1
841541petitartiklar6
841552pletánek1
841526skácel3
841534smĺskjorter1
841533smĺvette1
841529sommarfuglvenger2
841532trestubbane8
841528zezula1