Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1976: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1976

Av i alt 432 ordformer var 42 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
840855almenvitenskapelige5
840865artiumsstilane3
840845bokpresse1
840872departementsoppnemnde4
840841engelskverket3
840832fakultetsrådsalen1
840850fondsrekneskapane2
840860forsøksrådet8
840833kapitalreservar2
840871kirkenær15
840856lachmans1
840857letterstedtska2
840858lærebokutval3
840869madslien8
840868melsoms7
840836prioriteringsgrunnane1
840843proklamerast4
840863renteinntekta7
840837skolebokavdelinga12
840840skolebokhistorie1
840847tapskonto5
840834tillitsmannsplass1
840861trykkingstilskot3
840870varamennene3
840844vidgreinte10
840838vormelands1