Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1976: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1976

Av i alt 780 ordformer var 40 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
840250bispedomstolane1
840249borgardomstolane1
840238borgarlov2
840251borgarrettssaker1
840248byplikter1
840257civitate3
840272ektevie1
840242familieforholdet4
840276funksjonere5
840269gudstenesteformer1
840245keisarembetet3
840244klosterrørsla1
840270kongresen2
840274konkordat2
840252kriminalretten2
840241kristendomslærarar2
840253kyrkjeeigedommar1
840265kyrkjeland1
840260kyrkjelover1
840273kyrkjesamfunnet15
840264landsherrens2
840259lovsystema1
840237lovsystemet3
840246majestetsbrot2
840271milepelåret1
840261samankalle5
840263småhærar1
840247statsforfølgingane1
840268statskyrkjesystem3
840239statslovverk1
840262sættargjerda9
840255teodosius12
840267territorialismen3
840240tertullians1
840254testamentariske8
840243utdanningsgreinene1