Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1976: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1976

Av i alt 940 ordformer var 56 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
839810agripower8
839814avlingssvikten2
839846befolkningsproblem3
839849bryson11
839811butz6
839857energiintensivt1
839812forhandlingskoffert1
839854frostperiodar1
839864gjennomsnittsamerikanaren2
839820hungerperiodar1
839850klimaforskar38
839847klimaforskarar57
839848klimatolog1
839827korneksport7
839816korneksporten6
839840kornlager19
839832kornmarknaden5
839826kornpolitikken2
839833kornreservane1
839853kornsortane20
839823krisemeldingar3
839828kveiteimport2
839843maisområda1
839815matvareeksportørane2
839824matvarehjelpa9
839841matvarekonferansen2
839831matvarepolitikken1
839817matvarestoda1
839818monsunlanda2
839836overskotta4
839834regjeringseige1
839842revelle2
839862sanitetspersonalet1
839845sommes2
839821svoltperiodar1
839863triage3
839859utsvelting3
839852vatningssystem7
839825verdshungeren2
839837verdssvolten1