Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1976: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1976

Av i alt 320 ordformer var 31 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
839393alltmer1
839395arbeidstakarsynspunkt1
839387bilindustrin1
839389bmv28
839366brunse1
839374ekstraktive1
839384eurofinance1
839371eurokratane1
839383forretningstidsskriftet1
839392förstatligas1
839372konsernbasis3
839379kunnskapsmonopol1
839368lagesen1
839376lojalitetane1
839373lovgivingsmakt1
839381nedgangskonjunkturen21
839378prishøging1
839390privata3
839386privatägda1
839382ryggradsindustrien1
839364sampson26
839394sampsons2
839369sandén7
839388specialtillverkare1
839365verdensmakten1
839377yamanis1
839385överlevnadsmöjligheten1
839391övrigt3