Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1976: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1976

Av i alt 376 ordformer var 26 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
839352administrasjonsordningen1
839359aksjeeigaren9
839361analysenivå4
839349atomtenester1
839362eliteholdningar1
839353eneveldige1
839347forskertrang2
839345forureinsande1
839339guettler1
839356gunstbevisninger1
839351kapitaleiere1
839355konkurranseregulerende1
839346likevektssamfunn1
839343lågenergisamfunn1
839357lønnsavtaler3
839360monopolkapital1
839358personalliansen1
839338poleszynski4
839348scandpower3
839337skilleveien1
839354toppstillingene1
839363universitetsradikalarane1