Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1976: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1976

Av i alt 703 ordformer var 66 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
813312bokflaumar1
813261deldisiplinar1
813294differenskvaliteten2
813293differenzqualität1
813319diktesmeden1
813306dikthistoria2
813310forfattararbeidet3
813323forfattarverksemder1
813305formhistoria1
813308formmotsetnad1
813300formsystem3
813278forterska2
813276gjennemgang1
813322gåsepenn1
813313hjelmslevske1
813274hovudmotivering1
813314innhaldsformene1
813311innhaldsmoment3
813317jarnsmed1
813325kjenninghaugen1
813321klerken14
813263lektorskule1
813268linedelinga1
813297linelengd2
813281litteraturmeldingane1
813296litteraturverk2
813265lærarutdanningsinstitusjonar3
813277læserens2
813292manggreina1
813289melkior23
813304metra2
813262morsmålsstudiet1
813299motstillinga1
813267norrønpensumet1
813260norrønstudiet1
813264ombot1
813295omgrepsdanning3
813284pastisjen2
813320praktsmykke1
813307riminga4
813298rimsæl1
813324setningsflokar1
813326setningsknutane1
813316sogelitteraturen1
813288statautoriseret1
813303stavrim3
813302stavrimet2
813275studieemna2
813269studieretningsfag6
813279synkronien1
813283synkroniske4
813280systemstudiet1
813270tilvalsfag6
813309trykkjemetodar1
813285universitetslektorar2
813286åndrikhets1